Vragen? Bel ons op 03 808 3168

Mijn winkelwagen 0 Afrekenen
eKomi beoordelingen Datona
9,2

Privacyverklaring

Dagelijks mogen wij veel bezoekers op onze website ontvangen die interesse hebben in onze kwalitatief hoogwaardige en scherp geprijsde producten. Om u als bezoeker een fijne en goede ervaring te bieden, maken wij gebruik van verschillende online ‘tools’. Uiteraard nemen wij uw privacy en online veiligheid hierbij uiterst serieus. De gegevens die u bij ons achterlaat, worden nooit aan derden verstrekt zonder dat wij daar toestemming voor vragen. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles om u een veilig bezoek aan Datona.nl te bezorgen.

Datona BV, gevestigd aan Turfsteker 49 8433 HT Haulerwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.datona.nl
Turfsteker 49
8433 HT
Haulerwijk
Telefoon: 03 808 3168

Persoonsgegevens die wij bewerken

Datona BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@datona.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Datona BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Datona BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- Datona BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Datona BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Datona BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Datona BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Datona BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Datona BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als Datona BV uw persoonsgegevens met anderen dan noodzakelijk deelt, zal dit alleen gebeuren met uw nadrukkelijke toestemming. Met onderstaande derde partijen delen wij, uit noodzaak om uw bestelling te kunnen verwerken, uw gegevens:

  • Logistieke en operationele doeleinden: Denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en transportbedrijven die ons helpen met het bezorgen van de door u bestelde artikelen.
  • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website en op websites of apps van derden.
  • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over uw bezoek aan en gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor de software Google Analytics.
  • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
  • Het kunnen aanbieden van speciale acties.
  • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
  • Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken wij gegevens aan deze partijen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Cookies

Op onze website maken we, zoals eerder vermeld, gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, waarmee we onze site weer beter kunnen laten aansluiten bij uw wensen. Onze cookies zijn nooit gevaarlijk of schadelijk voor uw computer.

De informatie die cookies opslaan over uw gebruik van de Datona site wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, om ons rapporten over alle website-activiteit te sturen en om andere diensten aan te bieden. Google mag al deze informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikt.

Via de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies weigeren. Dit kan er echter wel voor zorgen dat u niet alle functionaliteiten van de Datona website naar behoren werken. Door gebruik te maken van Datona.nl geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven staan.

Naast Google Analytics cookies worden er nog andere cookies gebruikt op onze website. Tracking cookie bijvoorbeeld, die houden bij in welke producten u mogelijk geïnteresseerd bent zodat adverteerders u - namens ons - vervolgens gerichter een aanbieding kunnen doen. Een voorbeeld van zo’n adverteerder is Criteo. Ook voor social media, zoals Facebook, worden tracking cookies gebruikt om u ook via deze kanalen goed te kunnen bedienen.

Cookies blijven maximaal twee jaar na uw bezoek bewaard. Verwijderen kunt u ze te allen tijde zelf. Echter, houd er dan wel rekening mee dat onze website dan misschien niet meer optimaal functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Datona BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@datona.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Datona BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datona BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@datona.nl

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wij (Datona BV) zijn de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@datona.nl. Wij zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kunnen voldoen.

Beveiligde verbinding

Binnen de webwinkel maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, te herkennen aan het groene slotje links bovenin de URL-balk. Dit betekent dat gegevens die u invult tijdens het bestelproces en in contactformulieren veilig en versleuteld worden verstuurd.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief te sturen. Deze nieuwsbrief gebruiken we om u uitsluitend op de hoogte te brengen van dagaanbiedingen, lopende acties en persoonlijke kortingen. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door dit aan te passen in uw uw account. Ook kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@datona.nl of op de uitschrijflink in de nieuwsbrief klikken. Na uitschrijving blijft uw e-mailadres in ons bestand staan als ‘uitgeschreven’, zodat u niet (zonder uw toestemming) weer zou kunnen worden ingeschreven.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

loader